Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนู
จำนวนผู้ใช้งานเว็ปไซด์

กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

จำนวนผู้เข้าชม : ครั้ง


ข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม
ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับรพ.สต. 2 แห่ง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ รพ.สต. 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดครั้งที่ 2 ของ สสจ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต. 2 แห่ง ครั้งที่ 2 e-bidding การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต. 2 แห่ง ครั้งที่ 2 e-bidding การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

ไปยังกระดานข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

FaceBook
แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
OP/PP
ICT Moph
OPS
an image
an image