Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนู
จำนวนผู้ใช้งานเว็ปไซด์

กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

จำนวนผู้เข้าชม : ครั้ง


ข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม
ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 บทความเผยแพร่ความรู้ 5 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ รพ.สต.บ้านผาปก/รพ.สต.โพหัก (e-bidding) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 รายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ รพ.สต.บ้านผาปกและ รพ.สต.โพหัก (e-bidding) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (บางส่วน) จำนวน 1 หลัง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

ไปยังกระดานข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

FaceBook
แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
OP/PP
ICT Moph
OPS
an image
an image